Verplegenden, verzorgenden, hulpverleners

Wanneer je in de verpleging, verzorging, hulpverlening of dagbesteding werkt, kom je soms in aanraking met oorlogstrauma’s. Bij Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, bij vluchtelingen of bij veteranen die vreselijke dingen hebben meegemaakt.  Vaak hebben deze mensen hun schokkende ervaringen met veel pijn en moeite in hun eigen levensverhaal opgenomen en voor zover mogelijk verwerkt. Met steun vanuit hun eigen omgeving of met hulp van een therapeut.

Maar altijd blijven sporen van het trauma zichtbaar in hun verhalen, en kunnen angsten of verdriet door kleine opmerkingen naar boven komen. Daar word jij mee geconfronteerd. Hoe ga je hier mee om? Je kunt er heel somber van worden omdat je in de donkerste spiegel van de mensheid kijkt. Hoe wreed kunnen mensen zijn? Is iedereen daartoe in staat, jij ook? Aan de andere kant leer je iets over het verzet en de veerkracht van mensen. En zijn de verhalen fascinerend en heel belangrijk.

Op deze website vind je tools voor het omgaan met oorlogstrauma’s van anderen

 De organisatie waar je werkt, moet samen met jou en je collega’s stilstaan bij het zorgen voor mensen met oorlogstrauma’s. Jij hebt daarbij recht op goede ondersteuning en training. Want: wat je bent is je talent! Alles wat je kunt, wie je bent en wat je doet, speelt mee in goede zorg voor anderen.

 Door jouw werk ga je deel uitmaken van het leven van de ander. Verdiep je in zijn of haar belevingswereld. Dat maakt jouw verzorging of begeleiding alleen maar beter.
Maar: raakt het oorlogstrauma van de ander jou te veel? Kun je de verhalen niet goed aanhoren? Geef dat aan bij je leidinggevende. Zeker als je zelf met (oorlogs)geweld in aanraking bent geweest. Gebruik je cliënt nooit als praatpaal voor je eigen, onverwerkte problemen!

Wil je meer weten over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog?
www.tweedewereldoorlog.nl/themas/
www.tweedewereldoorlog.nl/educatie/jong-in-oorlog/