PTSS

Niet iedereen, die ingrijpende gebeurtenissen meemaakte, heeft specialistische hulp nodig. Maar wel als er een psychotrauma is ontstaan, een zogenaamd Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Er zijn verschillende symptomen van PTSS, soms tegelijkertijd en soms afwisselend optredend: opnieuw beleven van de schokkende gebeurtenissen, nachtmerries en onrustig slapen, nare herinneringen of gedachten die zich opdringen en hevige angstreacties in situaties die aan de gebeurtenissen herinneren.

Soms vergeten of ontkennen mensen delen van de ervaringen, proberen ze gevoelens te vermijden en sluiten zich af van anderen. Vaak leidt PTSS tot spanningen, waakzaamheid, prikkelbaarheid, woedeaanvallen, huilbuien, schuldgevoelens of gebrek aan levensplezier.

Bij de diagnose PTSS gaat het niet alleen om de klachten op zich, maar vooral om de gevolgen van die klachten. Die kunnen goede relaties met familie, vrienden en collega’s in de weg staan.
Dat er in het leven van de ander iets indringends is gebeurd, moet worden erkend. Anders ontstaat er vaak een strijd om erkenning die veel energie kost. Dit belemmert het herstel.

Tools & Tips

• Probeer te blijven luisteren naar wat het slachtoffer over de ervaring vertelt. Vraag de persoon hoe u hem of haar kunt steunen. Het is heel belangrijk dat de persoon in kwestie zich gehoord voelt en erkenning ervaart.

• Probeer schuldgevoelens niet ‘weg te praten’, maar neem ze serieus. Ze helpen het slachtoffer greep te krijgen op de gebeurtenis en zijn daarom zinvol, ook al zijn ze misschien onterecht.

• Ga nooit therapeutisch doen als je hier niet voor geschoold bent.

Meer weten?

Meer weten over PTSS?
www.sinaicentrum.nl/wat-is-psychotrauma-ptss