Klagen

Sommige mensen klagen veel, ze zijn veeleisend en de ander doet het nooit goed. Het is vaak een levenshouding geworden, opgebouwd door karakter en levenservaringen. Mensen die altijd klagen roepen irritatie op. Niet vanwege de inhoud van de klachten, maar wel door de manier waarop die worden geuit. Ze worden genegeerd. “Niet te veel aandacht aan schenken, anders wordt het alleen maar meer”, hoor je dan zeggen.

Maar is dat terecht? Nee, soms heeft klagen zin! Klagen is het uiten van ongenoegen over jezelf, de ander, over het leven. Het is de eerste stap naar verandering. Mensen klagen en in het ideale geval zeggen ze daarna wat er moet veranderen.

Overigens: veel getraumatiseerde mensen klagen juist nooit. Zij willen alleen maar krachtig zijn, dat is de eigenschap die hen in het leven zover heeft gebracht. En daarmee doen ze zichzelf soms tekort.

Tools & Tips

• Probeer professioneel om te gaan met klagende mensen. Check eerst waar de klacht op gebaseerd kan zijn. Is er geen duidelijke reden, onderzoek dan wat de aanleiding van het klagen zou kunnen zijn. Probeer vast te stellen wat de ander nu echt ‘vraagt’ met het klaaggedrag. Gezelschap, uitdaging, structuur, ander eten of eetgewoonten, buitenlucht of vrolijkheid, het kan allemaal.

• In het algemeen geldt: geef geen adviezen, dat levert vaak meer geklaag op. Geef geen eigen mening over de klachten en laat je niet verleiden de klachten op jezelf te betrekken. Soms is versterken een optie. “Wilt u het allemaal eens opschrijven?” Of: “Kunt u daar wat meer over vertellen?” Of na een poosje klagen: “Lucht het klagen u op, of wordt het erger?”Je houdt de ander zo een spiegel voor en maakt hen zelf verantwoordelijk. Het kan ook zijn dat er niets anders op zit dan het klagen te verduren.

• Houd een open oog voor mensen die helemaal nooit klagen. Achter deze ‘stralende’ levenshouding kunnen zich echte klachten of behoeften verbergen.