Dementeren

Voor dementerende mensen die (oorlogs)geweld hebben meegemaakt, kan de verwarring extra groot worden. Heden en verleden, tijd en plaats, lopen door elkaar heen en dat kan veel angst oproepen. Mensen reageren dit soms af met moeilijk en belastend gedrag.

Dit kan voor de hulpverlener ook zeer verwarrend zijn. Soms is het proces van dementie zelf traumatiserend omdat men de controle en regie over het eigen leven kwijtraakt. Hulp bij oriëntatie op de werkelijkheid en het terugbrengen naar het hier en nu, zijn dan belangrijke handelpunten. Natuurlijk is het zo lang mogelijk behouden van controle en autonomie van groot belang.

Tools & Tips

• Het kan zinvol zijn triggers, die tot verward of agressief gedrag leiden bij iemand, weg te nemen en te zoeken naar dingen die de veiligheid vergroten, zoals foto´s, geuren, muziek, zingen of voorlezen. Afleiden, vragen naar fijne herinneringen of ondersteuning bij zingeving kunnen ook helpen.

• Probeer altijd na een uitbarsting van angst en/of agressie weer een moment te vinden om de situatie te normaliseren door nabijheid, erkenning en door contact te maken.

• Wees je er bewust van dat sommige mensen aanraking niet op prijs stellen, vooral niet als het plotseling is. Bij andere mensen kan het aanraken van de schouder of arm een goede manier zijn van contact leggen en kan het rust brengen.

Meer weten?

Meer informatie over dementie?
www.alzheimer-nederland.nl/dementie/over