Vluchtelingen

Als hun leven wordt bedreigd en de angst om te blijven te groot wordt, slaan mensen op de vlucht. Vaak onder opnieuw levensgevaarlijke omstandigheden. We denken misschien dat vluchtelingen de meest arme en kansloze mensen zijn, maar dat is niet waar. Vluchtelingen zijn mensen die nog kansen zagen, die de moed en de middelen hadden om hun vlucht te organiseren.

Vluchtelingen hebben vaak ernstig last van traumatische ervaringen, zowel in het land van herkomst, tijdens de vlucht als in het gastland. Deze trauma’s krijgen lange tijd geen aandacht omdat vluchtelingen vaak lang moeten wachten op duidelijkheid over hun asielstatus. Verwerking en genezing is een grote opgave, ook als de asielprocedure eindelijk is afgerond. Het is dan ook begrijpelijk als er bij veel vluchtelingen onvoldoende tijd en energie overblijft om de taal te leren en in te burgeren. De traumatische ervaringen werken vaak door op hun kinderen.

Tools & Tips

• Een vluchteling heeft allereerst veiligheid nodig. Veiligheid wordt vooral geboden door structuur in de dag en voorspelbaarheid van gebeurtenissen.

• Aandacht voor traumatische ervaringen is nodig om de kansen op een geslaagde inburgering te vergroten. Hulp- of verzorgingsvragen van vluchtelingen zijn altijd verbonden met hun ervaringen .

• Verdiep je in de levenservaringen van vluchtelingen. Neem hen serieus, ook als je hen niet goed kunt begrijpen door taalproblemen.

Meer weten?

Meer weten over vluchtelingen?
www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchtelingen
www.paxvoorvrede.nl

Meer weten over opvang, begeleiding en zorg voor vluchtelingen?
www.migratie.arq.org/consultatie-en-advies
www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/maatschappelijke-begeleiding