Verhalen 100 malen

Het bij herhaling vertellen over traumatische ervaringen kan helend zijn. Niet alleen door het vertellen zelf. Vooral omdat er een ander is die met aandacht wil luisteren. De eenzaamheid van de verteller wordt opgeheven omdat het verhaal wordt gedeeld met de ander, die luistert. In die ontmoeting worden levensverhalen gehoord en gespiegeld. Al pratend maken zij ervaringen onderdeel van de eigen (levens)geschiedenis.

Tools & Tips

• Wen eraan dat verhalen meer dan eens verteld (moeten) worden. Soms zijn het ‘versteende’ verhalen die vaak met dezelfde woordkeus en emotie worden verteld. Een gebaar, woord, geluid of situatie kan weer de ervaring oproepen.

• Geef aandacht en probeer te luisteren zonder oordeel. We zijn snel geneigd mee te buigen, te bevestigen of een eigen mening te geven. Luister ‘honderd malen’, actief of tijdens de verzorgende activiteit. Luisteren wil niet zeggen dat je steeds maar door moet vragen. Wees terughoudend omdat je niet weet wat je losmaakt bij jezelf en bij de ander. Laat het doorvragen over aan een gespecialiseerde therapeut.

Geschiedenis

‘Geschiedenis is iets van het verleden en het verleden is voorbij.’ 
Dat is niet helemaal waar. Iedereen draagt geschiedenis met zich mee, in je familie, opvattingen, gewoonten en tradities. Mensen maken geschiedenis, door de keuzes in hun leven. Ze zijn zelf onderwerp van geschiedenis.

Oorlog kunnen we zien als verdichting van geschiedenis. Alles wat een mens in een heel leven meemaakt aan liefde, trouw, vriendschap, geluk, maar ook aan haat, geweld, ontrouw en rancune, kan tijdens een oorlog in een uur, een dag, een week of een maand plaatsvinden. Het lijkt alsof de tijd in een hogere versnelling gaat. Het bombardement van Rotterdam, een vernedering of marteling door de geheime politie, een gewapend treffen tijdens een vredesmissie, deportatie en verblijf in een concentratiekamp, een ongeluk of een terroristische aanslag. In al deze ervaringen wordt de geschiedenis van mensen verdicht, zodat het veel tijd kost om het te overzien en op te nemen in de eigen levensgeschiedenis.

Tools & Tips

• Ga voor jezelf na hoe je tegen geschiedenis aankijkt. Vind je dat jij zelf onderwerp van geschiedenis bent? Wat is er allemaal geschiedenis in je leven, in je huis, in je relaties, werk en familie? Heb je zelf wel eens een verdichting van geschiedenis meegemaakt? Hoe reageerde je toen? Wat was op dat moment belangrijk? Wat is nu nog belangrijk als het al langer geleden is?