Veteranen

Veteranen hebben bij een missie vaak de grenzen van leven en dood ervaren. Ze werden beschoten, raakten gewond of ze beschoten, verwondden of doodden zelf anderen. Kameraden sneuvelden, en sommige veteranen hebben dingen gedaan die hen (later) in conflict met henzelf brachten.
De vechtervaringen staan sterk buiten het normale menselijke handelen. Veel veteranen geven aan dat ze even los raakten van de werkelijkheid. Het is één van de oorzaken waardoor het zo moeilijk is om het leven na de missie weer op te pakken.

Veteranen willen begrip en erkenning voor hun inzet. Maar vanuit de samenleving is er soms kritiek op de missie en de acties van militairen. Dat is voor veteranen vaak frustrerend, omdat ze vinden dat zij de ‘kolen uit het vuur gehaald hebben’. Bovendien staan mensen niet altijd open voor hun verhalen. Zeker als de oorlog al even geleden is en de veteraan hetzelfde verhaal blijft vertellen. Dan hoor je: “Nu weten we het zo langzamerhand wel.” Maar voor veel veteranen zijn hun oorlogsherinneringen nog elke dag nabij.

Tools & Tips

• Kap terugkerende verhalen niet af met de zin: “Dat heeft u me al zo vaak verteld.” Neem de tijd en sluit vooral aan bij de gevoelsmatige onderdelen van het verhaal, en laat de feitelijke details rusten. Bijvoorbeeld door te zeggen: “Ik hoor u iets zeggen over….”.

• De meest eenvoudige maar wezenlijke vraag is: “Vertel me daar eens meer over”. Wees terughoudend met doorvragen als je twijfelt over je eigen mogelijkheden. Hou het beheersbaar.

Meer weten?

Meer weten over zorg aan veteranen?
www.veteranenloket.nl

Verhalen van veteranen:
www.veteraneninstituut.nl/veteranen-hun-missies/verhalen-van-veteranen/

Meer weten over begeleiding en maatschappelijke werk aan publieke geüniformeerde beroepen (waaronder brandweer en politie)?
www.de-basis.nl

Foto: Veteranen VN Vredesmissie op de Veteranendag die jaarlijks op de laatste zaterdag in juni wordt gehouden