Trauma

Sommige mensen kunnen hun trauma niet verwerken. Met het trauma leren leven, is voor veel mensen het hoogst haalbare. Dat is een eenzaam proces. Een warme, veilige plek bij familie en vrienden is van groot belang. Wat ook belangrijk is: contact met lotgenoten. Mensen die het verhaal kennen en begrijpen. Daar hebben zij aan een half woord genoeg.

Veel mensen met een traumatische ervaring komen terecht bij de huisarts en bij specialistische hulpverlening. Hier vinden ze deskundige hulp van een persoon die hen zonder oordeel accepteert, kan luisteren en hen kan steunen in het ordenen en sturen van gevoelens, gedachten en gedrag. Daar zijn heel goede hulpmiddelen voor, zoals schrijfgroepen of EMDR.

Daarnaast kunnen en willen mensen zichzelf helpen. Door angsten te durven zien en te benoemen, door kracht te zoeken en keuzes te maken.

• Zorg dat je globaal op de hoogte bent met het aanbod in hulpverlening voor mensen met een trauma.

• Besef dat hulpvragen op verschillende manieren naar boven kunnen komen. Soms heel direct en concreet, soms op een indirecte manier. Veel mensen vragen geen hulp omdat ze niet weten hoe, het nooit eerder gedaan hebben of zich schamen. Wees alert op indirecte hulpvragen. Wanneer er op het moment geen tijd of gelegenheid is, zeg dan dat je er later op terug zult komen en doe dat ook.

Meer weten over hulp bij traumatische ervaringen?
www.parnassiagroep.nl/uw-probleem/psychotrauma/verwerking

Meer weten over EMDR?
www.emdr.nl/wat-is-emdr/