Veerkracht

Veel mensen die ingrijpende, schokkende ervaringen hebben meegemaakt, zijn bijzonder veerkrachtig. Dat heeft te maken met hun karakter. Denk aan zelfvertrouwen, discipline en vastberadenheid. Dit verhoogde hun kansen om oorlog en ellende te overleven.
Na de oorlog of na de vlucht naar Europa, moesten ze aan de slag. Het land moest worden opgebouwd of ze moesten inburgeren en de taal leren. Alles om weer een leven op te bouwen.

Maar de keerzijde van geweldige veerkracht is: geen zwakheid willen laten zien. Ziek zijn betekende in een concentratiekamp vrijwel zeker de dood. Daarom houden veel mensen hun kwetsbaarheid verborgen. En hoor je ze zeker niet over kleinere kwaaltjes.
Veerkracht is verbonden aan de wil om te overleven. Daarom wordt de veerkracht bij het ouder worden niet automatisch minder. Wat wél afneemt: fysieke en mentale kracht. Dat kan gevoelens van machteloosheid versterken.

Tools & Tips

• Wees je bewust van de beide kanten van veerkracht: de kracht en de kwetsbaarheid. Benoem het als je het ziet gebeuren: “Wilt u erover praten?” “Waar putte u kracht uit?”

• Sta open voor de levensvragen achter de traumatische ervaring van mensen. Durf ze te benoemen en laat zien hoe je er zelf mee bezig bent. Bespreek ze met collega’s. Het kan je gevoeliger maken voor de zorgvraag en het verhaal van anderen.

Meer weten?

Meer weten over levensvragen?
www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/levensvragen