Omgaan met oorlogstrauma’s van anderen
Seminar voor mensen in (opleiding in) de zorg of hulpverlening
woensdag 26 september 2018 van 13.00 – 16.30 uur, Vredesbolwerk Utrecht

Doelgroep en probleemstelling

Hoe kunnen werkers in de thuiszorg, verpleging en hulpverlening en hun opleiders op een professionele en zinvolle wijze omgaan met de specifieke vragen en behoeften van mensen die traumatische ervaringen in hun leven hebben ervaren als gevolg van oorlogsgeweld? Daarbij denken we aan overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, veteranen, kinderen en kleinkinderen en hedendaagse vluchtelingen.

Een boeiend programma met

Uğur Ümit Üngör, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Rozette Kats, gastspreker Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII – Heden
Jan Durk Tuinier, sociaal pedagoog werkzaam bij de Stichting Vredeseducatie
Alex Bakker, historicus, publicist en schrijver van het scenario van de film
Roos van den Berg, groepswerkcoördinator en scholingsdocent JMW (Joods Maatschappelijk Werk)

De verhalen, 100 malen is een documentaire (30 min.) waarin twee overlevenden van het concentratiekamp Auschwitz centraal staan. Lotty Veffer (96) en Ernst Verduin (90) vertellen over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, hun terugkeer, maar belangrijker nog, over hun veerkracht en kwetsbaarheid, het verdriet dat werd weggestopt en later wel meer dan 100 malen verteld moest worden. Ze gaan naar herdenkingen, geven lezingen en praten met scholieren. In diepte-interviews kijken ze voor het eerst voor de camera terug op hun leven, vertellen ze over hun herinneringen, de nachtmerries, hun missie en de dood. Daar waar het vertellen stokt, komen hun dochters – de tweede generatie – aan het woord.

Tips en Tools

Educatieve website

Bij de film is een unieke educatieve website gemaakt, specifiek voor hulpverleners, verplegenden, verzorgenden (in opleiding), die in aanraking komen met mensen die moeten leven met een trauma als gevolg van oorlogsgeweld. Het gaat niet alleen over mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, maar ook over (jonge) veteranen die met oorlogsgeweld in aanraking kwamen en mensen die moesten vluchten om te overleven. Sporen van het trauma hebben opvallende overeenkomsten en komen vaak plotseling naar boven in aanvallen van angst en verdriet maar ook als woede en weerstand.

Tips en Tools

In korte teksten, achtergronden, vragen, ‘Tips en Tools’ worden verzorgenden en verplegenden, maatschappelijk werkenden en andere hulpverleners aan de hand van 25 kernwoorden uitgedaagd de ervaringen van mensen met een trauma als gevolg van oorlogsgeweld te onderzoeken. Op die manier kunnen zij optimale hulp of zorg verlenen en zelf als persoon groeien in hun professionaliteit.

De persoonlijkheid van de medewerker is immers het belangrijkste instrument om goede zorg of hulp te verlenen. Dat vraagt om permanent leren en reflectie.

Aanmelden

Het seminar wordt u gratis aangeboden door de Lotty Veffer Foundation.
Een bijdrage wordt gewaardeerd.
Bankrekening: NL06 TRIO 0197886914.
Aanmelden, voor 10 september, is noodzakelijk: info@lottyvefferfoundation.nl

Locatie en routebeschrijving

Vredesbolwerk, Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht.
Auto: zie www.vfonds.nl
OV: vanaf Utrecht Centraal gaan diverse bussen naar Halte Stadsschouwburg, op 2 minuten loopafstand van het Vredesbolwerk. Zie www.9292.nl

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door
Lotty Veffer Foundation: Mirjam Huffener, info@lottyvefferfoundation.nl, tel: 06 54 62 35 95
Stichting Vredeseducatie / V – LAB: vrede@xs4all.nl, tel: 06 57 41 74 25

De verhalen, honderd malen werd mogelijk gemaakt door