LEESWIJZER

In de documentaire en het bijbehorende educatiemateriaal wordt gethematiseerd wat het vertellen van verhalen over oorlog en vrede betekent, voor het verleden, het heden en de toekomst. Er wordt begrip en empathie gekweekt voor hoe oorlog doorwerkt in een mensenleven. Dit maakt het project interessant voor een breed publiek, waaronder zorgverleners bij ouderen waar het gaat om WOII, en de komende generatie van vluchtelingen.
De handleiding bestaat uit 25 buttons met een kernbegrip, die willekeurig kunnen worden aangeklikt. Daarachter zit een korte tekst met uitleg en mogelijke suggesties en handelingsperspectieven en links naar verdere verdieping.

• De teksten zijn een vorm van hardop denken. Je wordt uitgenodigd om mee te denken. Om de gedachten te (her)overwegen, erover na te denken en te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn voor het werken met mensen die een trauma meemaakten in hun leven. Denk met ons mee. Stuur vragen, reacties en suggesties insturen naar het forum >>